Ana Sayfa  Ana Sayfa  Mail Gönder   I  ¬


      YAZILIM
  
 

 

 

İSKENDERİYE'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Kullanıcı arayüzleri Oracle Developer 2000 programlama araçları ile geliştirilmiştir.

 • Veritabanı olarak Oracle kullanılmıştır.

 • Sistemden alınan tüm raporların, Pdf, HTML, HTML stil sayfası, Rtf, Postscript, Text ve XML formatında bilgisayara kaydı yapılabilir. Ayrıca raporlar e-posta ile gönderilebilir.

 • Demirbaş listesi, katalog kartı gibi bazı raporlar grafik tabanlı ya da karakter olarak alınabilir.

 • Kullanıcı, veri girişi yapılan tüm alanlar üzerinden  sorgu yapabilir. Joker karakter(ler) kullanabilir.

 • Kayıt girişi, silme gibi işlemler fonksiyon tuşları, butonlar ya da menü yardımı ile yapılabilir.

 • Tüm liste kutularının (ListBox) içeriğindeki bilgiler kullanıcı tarafından değiştirilebilir, eklenebilir ve silinebilir.

 •  Sistem altı ana modülden oluşmaktadır. Bunlar Kataloglama, Ödünç Verme, Sağlama, Süreli Yayınlar, Yazılım Uyarlama ve Güvenlik Modülleridir.

 • İskenderiye tamamıyla Marc standartlarına göre yazılmasından dolayı profesyonel kütüphanecilik hizmeti sunar.

 •  Sisteme kayıt girilirken otorite dizini listesi çağırılarak veri girişi kolaylaştırılır.

 •  Marc indir özelliği sayesinde interneti kullanarak bir katalogun marc bilileri internetten alınabilir.Bu özellik sayesinde zamandan ve iş gücünden kazanç sağlanır.

 •  Veri girişleri sistem tarafından kontrol edildiği için veri giriş hatası en aza indirgenmiştir.

 •  İnternetten güncelleme özelliği sayesinde programda yapılan güncellemeleri sisteminize online olarak kurabilirsiniz.

 •  Sistem üyelerin durumunu sürekli kontrol eder ve iadesi gecikmiş materyaller için üyeye uyarı maili atar.

MODÜLLER :

1-) Kataloglama :

2-) Ödünç Verme

3-) Sağlama

4-) Süreli Yayınlar

5-) Yazılım Uyarlama :

6-) Güvenlik

 

 

E-İSKENDERİYE'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • e-iskenderiye web tabanlı kütüphane otomasyon yazılımıdır.

 • Birden fazla kütüphanenin kütüphane işlemlerini tek bir Server üzerinden gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilmiştir. e-İskenderiye'nin bu özelliği diğer kütüphane otomasyon programlarına göre bir çok avantaj sağlamaktadır.

 • Sisteme bir kere kaydedilen künye bilgileri diğer kütüphaneler tarafından tekrar kaydedilmesine gerek kalmadan kullanılabilmektedir.

 • İstenildiği taktirde sistemdeki kütüphanelerin birine kaydedilen üye diğer kütüphanelerin de üyesi olmakta böylelikle diğer kütüphanelerden ödünç alma gibi işlemler yapabilmekte.

 • Kütüphane yöneticilerinin sistemi yönetebilmesini kolaylaştırmaktadır.

 • e-İskenderiye kütüphanecilikte Dünyada çok yaygın olarak kullanılan MARC standartlarına göre geliştirilmiştir.

 • Program Internet Explorer da çalışmasından dolayı bilgisayarınıza ayrı bir arayüz program kurmanıza gerek yoktur.

 • İnternet Tarama modülü sayesinde sisteme kaydedilen her katalog anında ek bir işlem yapmanıza gerek kalmadan kullanıcılar tarafından İnternetten taranabilmektedir.

 • Kütüphanenizde bulunan elektronik veritabanı istenildiği takdirde internete veya sadece kurum içine açılmakta ve kullanıcılar materyallerin tam metnine ulaşabilmekte.

 • Marc ile Kataloglama veya basit arayüz ile kataloglama yapılabilmektedir.

 • Üye kaydı,ödünç verme işlemleri,tek bir kütüphane veya birden fazla kütüphane katalogları taranabilmekte, kütüphanede yapılan işlemlerle ilgili çeşitli raporlar alınabilmektedir.

 • Yönetim modülü sayesinde kütüphane sistem yöneticisi programın ayarlarını kendi kütüphanesini ihtiyaçlarına göre değiştirebilmekte.

 • Uzaktan yönetim sayesinde sorunlarınız anında yetkili programcı personel tarafından müdahale edilerek çözülmekte.

 • Program Linux,Php ve PostgreSQL üzerinde geliştirilmiştir bu sayede işletim sistemi ve veri tabanı için ekstra bir ücret ödemenize gerek yoktur.


 

DİĞER YAZILIM ÇÖZÜMLERİMİZ

 
√ Dizge İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi √ Dizge Mali Kanynaklar Bilgi Sistemi
√ Dizge Hakediş Bilgi Sistemi √ Dizge Stok Bilgi Sistemi
√ Dizge Muhasebe Bilgi Sistemi √ Dizge Sağlık Bilgi Sistemi
√ Özel Projeler ve Danışmanlık Hizmetleri √ Abone Takip Sistemi
√ Ayniyat Bilgi Sistemi √ Bütçe Bilgi Sistemi 
√ Bina Envanteri Bilgi Sistemi √ ISBN Bilgi Sistemi
√ Teknik Hizmetler Bilgi Sistemi √ Materyal Sağlama ve Dağıtım Bilgi Sistemi
√ Evrak Bilgi Sistemi √ Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi


   Dizge Elektronik Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 
Ziya Gökalp Caddesi No: 22/26 06640 Kızılay/Ankara • Telefon: 0312 435 37 51 (Pbx) • Faks: 0312 433 20 45