Ana Sayfa  Ana Sayfa  Mail Gönder   I  ¬


     YAZILIM UYARLAMA MODÜLÜ
  
 

Program içerisinde kullanılan tüm kodlu alanları tanımı yazılım uyarlama işlemleri ile yapılır. Kullanıcı bu modülü kullanarak ihtiyacı olan birçok tanımı kendisi yapabilir.

5.1. Dil Bilgileri

Programda geçen dil tanımlarının yapılmasını sağlar.

        

5.2. Kısaltmalar

Kataloglama sırasında kullanılan kısaltmalar listesinin giriş, güncelleme ve sorgulanması amacı ile kullanılan program kesimidir.

5.3 Ülke Bilgileri

Ülkelerin kod tanımlarının yapıldığı ekrandır.

        

5.4. MARC Bilgileri

Kayıtlı olan MARC bilgilerinin tanımlaması bu bölümden yapılır. MARC kodlarına, indikatörlere ve MARC alt kodlarına ilişkin bilgiler üzerinde değişiklik, ekleme, silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

         

 

5.5. Konu Kodları

Kullanılacak olan Dewey Onlu Sınıflandırma Kodlarının ve bu kodlarla eş ya da benzer anlam taşıdıklarından ötürü göndermede bulunulan konulara ilişkin gönderme bilgilerinin sisteme girişinin yapıldığı formdur.

5.6. Yayıncı Bilgileri

Yayıncı bilgilerinin giriş, sorgu ve güncelleşmesi amacı ile kullanılan program kesimidir. Yayıncı bilgilerinde yapılacak değişiklik otomatik olarak MARC bilgilerine yansıtılmaktadır.  

         

5.7. Periyot Bilgileri

Süreli yayınların çıkış periyotlarının tutulduğu tablo üzerinde giriş, günleme, sorgu ve silme işlemlerinin yapılmasını sağlayan formdur.

5.8. Konu Eşleştirme

Konu ek girişlerinde tanımlanan konuların alt konuları ile birlikte tanımlanarak Bkz. türü göndermelerin yapılmasını sağlayan formdur. Programa girilirken sorgulama otomatik olarak yapılmakta ve var olan kayıtlar ekrana getirilmektedir.

         

5.9. Otorite Bilgileri

Otorite bilgilerinin ve otoriteler üzerinden yapılan göndermelerin sisteme girildiği formdur.