Ana Sayfa  Ana Sayfa  Mail Gönder   I  ¬


     KATALOGLAMA MODÜLÜ
  

 

Kataloglama ve Tarama modülünde Kataloglama, Baskı Listesi Hazırlama, Katalog Bilgileri Gönderme, Tarih Aralığında Katalog Bilgileri Gönderme, Disket İndirme (Ön Katalog), Disket İndirme (Ana Katalog), Basit Arama, Sayım İşlemleri ve Düşüm İşlemleri ile ilgili işlevler yer alır.

1.1.  Kataloglama

Kütüphanede bulunan her türlü materyalin MARC formatı ile sisteme girilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yapıldığı programdır.

Katalog bilgileri giriş ekranında yeni katalog girişi yapılıyorsa, eğer girilen otoritenin öncelikle mevcut otorite listesinden seçilmesi isteniyorsa ve Kurum Tanım Bilgileri ekranından “Kataloglama yaparken otoritenin otorite listesinden girilmesi için zorla” parametresinden işaretlenmesi yeterli olur. Bu durumda otorite alanına giriş yapılırken, kullanıcıya mevcut otorite listesi otomatik olarak gelir. Kullanıcı otoriteyi bu listeden seçerek girer. Eğer otorite gelen listede yok ise, listeden çıkılarak yazar adı (100a) alanına yeni otorite olarak yazılır. Yeni otoritenin otorite listesine eklenip eklenmeyeceği kullanıcı karar verir.

Demirbaş bilgileri ekranı en son MARC alanından sonra otomatik olarak görüntülenir. Girilen künye bilgisinin hangi demirbaş(lar)a ilişkin olduğu bilgisini içerir.

Üzerinde işlem yapılan materyale ilişkin katalog kartının ekranda  aşağıdaki formatta görebilir, yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Üzerinde işlem yapılan materyalin künye bilgisinin bir ya da birden fazla kartının topluca yazıcıya ya da ekrana gönderebilirsiniz. 

Daha önceden ön kataloga aktarılmış olan katalog bilgilerinden seçilerek veri girişini hızlandırabilirsiniz. hızlanmasını sağlar. Katalog bilgileri size yakın olan herhangi bir kütüphanenin katalog bilgilerinin ön kataloga aktarılması durumunda veri girişi yaparken bu buton ile yardım aldığınızda ilgili MARC kaydının otomatik olarak katalog bilgilerine aktarılmasını sağlar. İndirilen katalog kaydı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Taşınacak künye bilgisi ekrana getirildiğinde Künye Taşı  butonuna basarak, kolayca katalog bilgilerini yeni gireceğiniz kayda aktarabilirsiniz.

Kataloglama ekranından çıkmadan Demirbaş Numarası, Eser Adı ve Yazar Adı alanlarına göre Künye Ara butonu ile arama yapabilirsiniz.

MARC formatı ile saklanmış text bir dosyada yer alan künye bilgilerinin sisteme  MARC formatı ile aktarabilirsiniz. Ya da text dosyanın içeriğini kopyala tuşu ile kopyalanıp, yapıştır seçeneği ile sisteme girebilirsiniz.

Üzerinde işlem yaptığınız katalog bilgilerini MARC formatında herhangi bir text dosyaya alana aktarabilirsiniz.

Daha önceden tanımlanmış kısaltmaları aktif MARC alanına otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Böylece sitem içerisinde kullanılan kısaltmalarda bütünlüğü sağlamış olursunuz.

MARC bilgileri girilirken 856 a alanına ilgili materyale ilişkin web sitesi adresi girilmiş ise Web Sitesine Bağlan butonuna basıldığına kullandığınız bilgisayarın internet çıkışı var ise ilgili web sitesine otomatik olarak bağlanırsınız.

MARC bilgileri girilirken 856 u alanına ilgili materyale ilişkin sistemde tutulan dosyanın adı yazılırsa Dosya Getir butonuna basıldığında ilgili dosyanın içeriği görüntülenir.

1.2.  Baskı Listesi Hazırlama

Sistemde kayıtlı künye bilgilerinin her türlü katalog kartının topluca ekrana ya da yazıcıya alınması kolayca yapabilirsiniz. Demirbaş numarası ile Anakartı, kitap adından ya da kataloglama tarihi bazında çeşitli kartları otomatik oluşturabilirsiniz.

Katalog bilgilerinden ya da daha önceden alınan listeden kolayca yeni döküm listeleri oluşturabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş katalog numaralarını vererek belli aralıkta yer alan katalog listelerini alabilirsiniz.

 1.3.  Katalog Bilgileri  Gönderme:

Sistemde kayıtlı olan olan kataloglara ilişkin katalog kartlarının çıktılarının alabilir, seçilen kataloglara ilişkin MARC kayıtlarını text formatta alabilirsiniz. Text formata alınan kayıtlar  başka bir kütüphanenin katalog bilgilerine,  ön katalog ya da ana katalog olarak indirilebilir.

1.4. Katalog Bilgileri İndirme

Başka bir kütüphanenin kataloglarından oluşturulan MARC bilgilerini kendi ön ya da ana katalogunuza kolayca indirebilirsiniz

1.5. Materyal Tarama İşlemleri

Sistemde kayıtlı olan bilgilerin taranmasını kolayca yapabilirsiniz. Yazar adı, eser adı, anahtar sözcük, konu, yayıncı, yer-konu numarası, dizi Adı, dil, ISBN numarası MARC alanlarına göre ve karma arama seçenekleri mevcuttur.

1.5.1. Yazar / Author Üzerinden Tarama

 

Yazar adına göre tarama yapılırken, sistemde kayıtlı otorite listesinden yardım alınabilir, Aranacak olan  otoritenin istenirse emeği geçen olarak da aranması sağlanır. Yazar adı tarama işlemi sırasında eğer yazarın başka takma adları varsa ve sistemde tanımlı ise girilen yazara ilişkin tüm eserler tarama ekranına getirilir. Tarama ekranında iken ilgili yazara ilişkin takma adlar için bakınız uyarısı verilir. Sorgulama ekranında takma adlar kırmızı renkle belirtilmiş ve yazar adından önce bakınız uyarısı yapılmıştır. 

Tarama sonucu ekrana gelen bilgiler sadece sorgu amaçlıdır. Üzerinde değişiklik, ekleme ve silme yapılamaz.

Döküm Seçeneklerine Seçili Olan Kayıtlar, Seçili Olmayan Kayıtlar, Sadece Üstünde Bulunan Kayıt ya da Hepsi seçeneklerinden birini seçilerek, Rapor Türü kısmına da Özet Katalog Bilgileri, Katalog Konu Bilgileri, Tüm Katalog Bilgileri, Katalog MARC bilgileri v.b. kullanıcının kendisinin belirlediği alanlara göre olan seçeneklerinden uygun olanı seçip yapılan taramaya ilişkin sonuçlar ekrana ya da yazıcıya alınabilir.

 

Üzerinde işlem yapılan materyale ilişkin rezervasyonları görebilirsiniz.

 İstendiğinde materyallerin tek tek kart bilgilerini görebiliriz. 

Sorgulama ekranında materyallerin MARC bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gelen tarama sonuçlarınızı saklayabilir, daha sonra bunlar üzerinde işlem yapabilirsiniz.

Sisteme “okuyucu” olarak bağlanan kullanıcı tarama sonucunda gelen materyaller arasından rezervasyon işlemi yapabilir, Rezervasyonlarım butonu ile rezerv ettiği materyallerin listesini görebilir. Eğer bunlardan iptal etmek istedikleri var ise ya da rezerv olarak isteyebileceği materyal sayısını aşmışsa iptal durumu alanını işaretlemesi yeterlidir. İşareti kaldırması durumunda rezervasyon işlemi tekrar geçerli hale gelir. Okuyucu rezerve ettiği materyal için açıklama yazabilir. Kesinleştirdiği rezervasyon bilgileri Okuyucu Hizmetleri birimi tarafından anında görülebilir.

1.5.2. Eser Adı / Material Name Üzerinden Tarama

Eser adı üzerinden arama yaparken paralel eser adlarına göre de arama yapabilirsiniz. Aramanın  sözcük ya da alan bazında olacağını belirleyebiliriz.

 

Eser Adına göre yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.3. Anahtar Sözcük / Keyword Üzerinden Tarama

Kullanıcı anahtar sözcük üzerinde tarama yapmak istediğinde, seçmiş olduğu sözcük tüm MARC alanları üzerinde aranır.

Anahtar Sözcük üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.4. Yayıncı / Publisher Üzerinden Tarama

Yayıncı adı üzerinden arama yapılmak istendiğinde sistemde kayıtlı yayıncılar için liste yardımı alınabilir, aranan yayıncının ek girişlerde yer alan yayıncılar içinde aranması istenebilir.

 

Yayıncı üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.5. Konu / Subject Üzerinden Tarama

Belli konu üzerinden tarama yapmak istendiğinde bu seçenek kullanılır, sistemde kayıtlı konular için liste yardımı alınabilir.

Konu üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.6. Yer Konu / Call Number Üzerinden Tarama

Konu numarası ve yer üzerinden materyal araması yapılabilir. 

Yer Konu üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.7. Dizin Adı / Serial Name Üzerinden Tarama

Dizi adı üzerinden materyal araması yapılabilir, istendiğinde girilen dizinin alt dizi adlarında da aranması sağlanabilir.

 

Dizi adı üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.8. Dil / Language Üzerinden Tarama

Sitemde kayıtlı olan materyaller için dillerine göre arama yapılabilir.

Dizi adı üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.9. ISBN Numarası / ISBN Number Üzerinden Tarama

 ISBN numarasına göre arama yapabilirsiniz.

 

ISBN Numarası  üzerinden yapılan tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

1.5.10. Makale Ara/Article Search:  

Sisteminizde bulunan makaleler için yazar adı, makale adı, süreli yayın adı ve karışık arama işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

1.5.11. Karma Arama / Mixed Query  

Yazar adı, eser adı, konu, dil, ISBN numarası, anahtar sözcük, yayıncı, seri adı ve  yer no alanlarından bir ya da birkaçına ilişkin karmaşık aramalarını ve, veya, değil koşullarına yapabilirsiniz.

 

Karma arama yapıldığında tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

 1.5.12. MARC Alanlarına Göre Arama

MARC kodu alanına sistemin taramasını istediğiniz MARC alanlarını, değer alanına ise ilgili kriteri girerek MARC alanlarına göre tarama yapabilirsiniz.

MARC alanlarına göre arama yapıldığında tarama sonuçları Tarama Sonuçları ekranına aktarılır. Bu ekran yazar adına göre tarama işlemlerinden gelen ekrandır.

 1.5.13. Özellikler/Properties

Kullanıcı yapacağı aramalarda Materyal Türü, Materyal Yeri, Materyalin Ait Olduğu Birim, Ödünç Verme Durumu, Sipariş Durumu gibi alanlara göre sınırlamalar getirebilir. Örneğin sadece materyal türü kitap olanlar için tarama yapılsın diyebilir.  

  1.5.14. Önceki Arama / History

 Kullanıcı oturum süresince yaptığı taramalar ile bu taramalar sonucu dönen kayıt sayılarını görebilir. 

1.5.15. Önceki Arama Sil / History Delete

 Kullanıcı oturum süresince yaptığı taramalar ile bu taramalar sonucu dönen kayıt sayılarını istediğinde silebilir.  

 1.5.16. Kayıtlı Taramalarım

Okuyucu yapmış olduğu tarama sonuçlarını sistemde saklayabilir, daha sonra bunlar üzerinde işlem yapabilir.

1.6. Sayım İşlemleri

Sayım işlemlerinde el barkodu kullanılarak raflardan kitap demirbaş etiketleri okutulur ya da raflardan kitaplar bilgisayarın bulunduğu yere taşınarak, sabit barkoddan demirbaş etiketleri okutularak yapılır. Daha sonra Sayımda Çıktığı Halde Kayıtta Olmayanlar, Kayıtta Olduğu Halde Sayımda Olmayanlar, Sayım Listesi, Kayıtta ve Sayım Olan Listelerin alınması sağlanır.  

1.7. Düşüm İşlemleri

Kütüphanenin kolleksiyonundan çıkarılması gereken materyal bu program ile sisteme girilir, düşüm işlemi yapılan materyal artık sayım ve katalog taramalarında yer almaz. Düşüm işlemine ilişkin gerekli dökümleri alabilirsiniz.

1.8. Döküm İşlemleri:

 Kataloglama işlemlerine ilişkin döküm seçenekleri aşağıdaki belirtilmiştir.