Ana Sayfa  Ana Sayfa  Mail Gönder   I  ¬


     İSKENDERİYE KÜTÜPHANE BİLGİ SİSTEMİ
  

 

İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi, kütüphanede yapılan tüm işlemleri kütüphanecilik standartlarına göre gerçekleştiren bütünleşik bilgi sistemidir.

1997 yılı Eylül ayında T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 11 (onbir) kütüphane için geliştirilen İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi şu anda bu kuruma bağlı 60 il ve ilçe halk kütüphanesinde kullanılmaktadır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bu yazılımın Türkiye genelinde kendisine bağlı 1400 kütüphanede kullanımı için lisans hakkını satın almıştır. Bu lisans hakkı ürünün piyasada tarafımızdan satışı için herhangi bir engel içermemektedir.

İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi ayrıca K.K.T.C. Milli Kütüphanesi, Atılım Üniversitesi, T.C. Rekabet Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, D.S.İ Genel Müdürlüğü, Tübitak-Bilten, Aksa Akrilik A.Ş., Aliağa Belediyesi ve Kestel Belediyesi  kütüphaneleri tarafından da satın alınmıştır. Süreli Yayınlar Modülü de Hazine Müsteşarlığı Kütüphanesi tarafından kullanılmaktadır.

İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi dünyanın en güvenilir veritabanı olan ORACLE veritabanını kullanmaktadır. Bu nedenle büyük verilerin depolanmasında ve sorgulanmasında hiçbir sorun yaşamazsınız.  Dünya da hiçbir veritabanı ORACLE kadar güvenli ve büyük verilerin depolanmasında daha başarılı değildir.

Kullanıcı arayüzleri grafik tabanlı olup ORACLE DEVELOPER 2000 programı ile geliştirilmiştir. Kullanımı son derece kolaydır. Tüm kodlu alanlar üzerinde kullanıcının yardım alabileceği pencereler bulunur, kullanıcı bu pencerelere yeni değerleri kendisi kolayca ekleyebilir.  

Veri girişi yapılan tüm alanlar üzerinden kullanıcı sorgu yapabilir, joker karakter(ler) kullanabilir.

Sistemden alınan tüm raporlar, pdf, html, html stil sayfası, Rtf, Postscript, Text ve Xml formatında bilgisayara kaydı yapılabilir. Ayrıca raporlar e-posta ile gönderilebilir. 

İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi; Kataloglama, Arama, Ödünç Verme, Sağlama, Süreli Yayınlar, Yazılım Uyarlama,Güvenlik Modüllerinden oluşmaktadır. Kütüphane Bilgi Sistemimizde kitap ve süreli yayın sayısı bazında hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.

Ayrıca İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi 3.0 versiyonu ile sorunlar ve isteklerin e-posta ile Dizge’ye bildirilmesi ve programın son güncel versiyonunun otomatik olarak internetten indirilmesi özellikleri eklenmiştir.  Bu sayede kullanıcılardan firmamız operasyon bölümüne gelen hata ve yeni istekler hazırlanarak, web sayfamıza atılmakta, buradan da kullanıcıların  otomatik güncelleme yapması sağlanmaktadır.

  Sistem altı ana modülden oluşmaktadır. Bunlar

  1-) Kataloglama

  Bir kütüphanede bulunabilecek her türlü materyalin künye ve cilt/kopya bilgilerinin MARC formatında kaydı ve güncellenmesi, bu bilgilere ait katalog kartlarının sistemden alınması, katalog bilgilerinin diğer kütüphanelere manyetik ortamda gönderilmesi ve gelen bilgilerin sisteme aktarılması, tarama, sayım ve düşüm sistem işlemleri ve  ilgili dökümlerin alındığı modüldür.

Katalog Tarama işlemi ile sistemdeki materyallere materyal adı, yazar adı, dizi adı, yayıncı, ISBN numarası, konu numarası, MARC alanlarına göre v.b. bilgiler üzerinden erişim yapılabilmektedir. Ayrıca bu kriterlerin birkaçından birlikte, VE, VEYA, DEĞİL işleçleri ile birleşik taramalar yapılabilmektedir. Tarama sonuçları listesi alınabilmekte ayrıca yapılan tarama sonuçları kullanıcı tarafından istendiğinde saklanabilmektedir.

Kitap sırt etiketleri ile barkod numaralı demirbaş etiketlerinin lazer ya da barkod yazıcıdan alınması mümkün olmaktadır. İstendiğinde kitaplara ilişkin barkod numaralı demirbaş etiketleri önceden toplu olarak alınabilmektedir.

Okuyucunun tarama sonucunda istediği kitapları okuyucu hizmetleri birimi anında görebilmekte, bunlara ilişkin ödünç verme işlemleri hızlı bir şeklide yapabilmektedir.

Ödünç verme sisteminde kullanıcı türü ve materyal türüne göre parametreler tanımlanabilmektedir. Tanımlanan parametreler arasında kullanıcının ödünç alabileceği materyal sayısı, uzatma süresi, kullanıcılığın iptal koşulları ve gecikme cezası biçimleri de yer almaktadır. Materyali ödünç alan kullanıcıya isteğe göre iade tarihinden önce, iade tarihinde ve sonra farklı uyarı elektronik postaları gönderilebilmektedir.

Üyenin ilgilendiği konularla ilgili yeni bir materyalin kütüphaneye gelmesi ya da üyenin ilgilendiği süreli yayının yeni sayısının kütüphaneye gelmesi durumunda üyelere sistem tarafından otomatik elektronik postalar gönderilebilmektedir.

  Ödünç verme parametreleri, üye bilgileri, otomatik üye askı işlemleri, hızlı ödünç verme işlemleri, üyenin üzerinde bulunan kitaplar ve üyenin ödünç alma bilgileri, kitabın hangi üye üzerinde bulunduğu ve kitabın ödünç alma bilgileri, istatistiksel veriler ve dökümler, ödünç verme ile ilgili döküm işlemlerinin yapıldığı modüldür.

  3-) Sağlama

Sağlama modülü ile alımı yapılan materyaller doğrudan ana kataloga ya da isteğe göre aday kataloga aktarılabilmektedir. Satın alınan materyal kütüphaneye geldiğinde, siparişi yapan okuyucu sistem tarafından otomatik elektronik posta gönderilerek haber verilmektedir.

  Sipariş öncesi ön kataloglama, sipariş listelerinin oluşturulması, faturaların takibi ve sipariş ile ilgili döküm işlemlerini içeren modüldür. Kataloglama modülü ile tamamen bütünleşik olarak çalışır.

  4-) Süreli Yayınlar

Süreli yayın modülünde süreli yayınlar ve sayı bilgileri dışında makale bilgileri de takip edilebilmektedir. Süreli yayınlar içerisinde yer alan makalelere ilişkin taramalar da yapılabilmektedir. Süreli yayınlarınların yeni sayıları kütüphaneye geldiğinde haberdar edilmek isteyen okuyuculara sistem tarafından bilgilendirme duyuruları otomatik olarak gönderilmektedir.

       Süreli yayın bilgileri, süreli yayın sayıları takibi, süreli yayın sayısı ek ve haber-makale bilgileri takibi, makale-haber bilgileri taraması, süreli yayın sayısı ciltleme bilgileri, süreli yayın hızlı ödünç verme işlemleri ve süreli yayın ile ilgili dökümlerin alındığı modüldür.

  5-) Yazılım Uyarlama

  MARC tanımlama işlemleri, Katalog giriş ekranı tanımlama, Dewey konu kodları girişi, stopword tanımları, otorite, yayıncı, süreli yayın periyot tanımları, dil ve ülke tanımları ile programda kullanılan diğer kodlu alanlara ilişkin verilerin sistem girişlerinin ya da silme ve güncelleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. 

  6-) Güvenlik

  Kullanıcı tanımlama, kullanıcılara rol ve yetki verme, yazıcı ve döküm yeri tanımları, yedekleme işlemi, kurum tanımları, parametreler ve rapor başlıklarının tanımlandığı modüldür.

  İskenderiye Kütüphanesi hakkında....

   

İskenderiye Kütüphane Bilgi Sistemi

Bilgisayarlı Kütüphaneciliğin Geleceği

 


    Dizge Elektronik Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

   Necatibey Caddesi Yeşil Irmak Sokak No: 7-A 06430 Sıhhıye / Ankara  •  Telefon: 0312 230 65 66 (Pbx)  •  Faks: 0312 230 86 31